MA65870201504231429798501aLERpDKqMA65839MA65802(1)fsk gardUrfjall i snoMA70226MA70238MA65856

Den lilla skolan med det stora hjärtat!

Välkommen till den lilla förskolan och skolan på landet. Urfjälls Montessoriskola ligger vackert belägen vid Lillsjön i Kungsängen. Skolans miljö är unik med sina vackra byggnader och den inspirerande trädgården. Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med förskola för barn 1-5 år samt skola F-3 och fritids.

Här finns en mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och ger stora möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan präglas av en spännande och utmanande lärmiljö, där elevernas egna förutsättningar för utforskande och sökande efter kunskap står i centrum.

En av Urfjälls största styrkor är relationsbyggande, att se varje individ och att skapa trygghet för alla barn. Det finns en stor acceptans för människors olikheter och alla barn får chans att växa och utvecklas utifrån sina möjligheter. Vi är den Lilla skolan med det stora hjärtat där du blir accepterad och får utvecklas utofrån den du är.  

Montessoripedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Skolans samtliga verksamheter präglas av montessoripedagogiken som ligger till grund för utvecklingen av självständiga individer som är engagerade i sina egna liv.

Kunskap, Gemenskap, Trygghet och Glädje

Värdeorden Kunskap, Gemenskap, Trygghet och Glädje omsätts i handlingar och genomsyrar det dagliga arbetet och samtliga relationer på skolan. Vi tänker att Kunskap, Gemenskap och Trygghet tillsammans ger glädje. 

Information & Nyheter

Är ditt barn mellan ett och nio år? Kanske att Urfjäll är något för er! Kontakta oss för ett besök så får ni veta mer om oss. Se även vårt informationsblad. Sjukanmälan och Kontakt

Sjukanmäl ditt barn via Vklass

Övriga funderingar hör av er på:
Skolexp: 070-8833499
Fritids: 070-4833422
Lilla Urfjäll: 073-9818380
Stora Urfjäll: 073-9651500Vill du att ditt barn ska få gå på fina Urfjäll?

Snabblänkar

Medlemmar i Svenska Montessoriförbundet

Certifierad Grön Flagg-skola sedan 2012.

Medlemmar i Riksförbundet Idéburen skola för friskolor utan vinstutdelning.

Medlemmar i Friskolornas Riksförbund
Läs mer om vår verksamhet på vår Facebooksida

Omdömen om oss finns på School parrot


Urfjälls Montessoriskola har under hösten 2021 genomfört projektet Ännu bättre för varandra
Målet är att öka inkludering tolerans och empati i Upplands-Bro kommun.
Projektet skall sprida kunskap om positiva beteendeförflyttningar i ett unikt utbildningskoncept för ändamålet lett av LikaOlika tillsammans med lokala aktörer som Rotary, Företagarna och Bro IK.