Urfjälls Montessoriskola

Urfjälls Montessoriskola riktar sig till barnfamiljer i Upplands-Bro kommun. På skolan bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år, förskoleklass, skola åk 1-3 samt fritidsverksamhet. Totalt går ca 65 barn på skolan.

Undervisningen på Urfjälls montessoriskola bedrivs av kunniga lärare med hög behörighet. Det faktum att eleverna på Urfjäll är få bidrar till en familjär stämning där "alla känner alla". Eleverna på Urfjäll blir sedda för den de är och klimatet eleverna emellan är väldigt tillåtande. Montessoripedagogikens värdegrund är en medveten del av arbetet på skolan. I förskoleklass arbetar vår erfarna Montessoripedagog med Montessorpedagogikens material och arbetssätt. I vårt arbete strävar vi efter att ha en hög kompetens på vår personal med en gemensam och väl genomtänkt grundsyn. Vi följer barnen genom förskolan upp till 3:e klass i små grupper där alla barn blir sedda, vilket ger en stor trygghet.

Skolan är öppen kl 6.30-17:30. Urfjäll tillämpar kommunens maxtaxa för förskola och fritidsverksamhet. Lunchen tillagas av Kungsängens golfrestaurang och serveras i respektive klassrum ca 11.00. Mellanmål ordnar vi själva i skolans kök, det serveras även det i klassrummen. En stor del av året intas mellanmålet utomhus när vädret lämpar sig för detta.

Vår utemiljö, en gammal uppvuxen inspirerande trädgård, lockar till både lek och lärande vilket vi tar med oss in i vår unika innemiljö med anor från 1700-talet. Med rätt miljö och rätt stimulans skapar vi förutsättningarna att ta vara på varje barns unika inneboende resurser.

Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för Montessori (UBIM). Alla föräldrar på skolan är aktiva i föreningen på olika sätt. Engagemang är ett tydligt ledord för alla föräldrar på skolan. Genom att acceptera en plats på förskolan har man accepterat att aktivt och engagerat delta i de arbetsgrupper och i det styrelsearbete som bedrivs. Medlemskap i föreningen är frivillig för familjer med barn på förskola, i förskoleklass- och årskurs 1 -3. Medlemsavgiften är för närvarande 500kr/år och pengarna går oavkortat till att utveckla verksamheten och skolgården.

Målsättning

Alla barn ska ges en möjlighet att lyckas och känna att de kan och att deras arbete duger. Vi vill stimulera barnen och anpassa arbetssätt och uppgifter till elevernas mognad, kunskapsnivå och intresse. Vi vill stärka barnens självförtroende och stimulera deras kreativitet.

Arbetssätt

Vi arbetar utefter Maria Montessoris tankar om barns utveckling och behov.

Hörnstenar i detta synsätt är:

  • Hjälp mig att hjälpa mig själv
  • Självständighet, samarbete, hänsyn och frihet
  • Filosofin om alla individers betydelse och alltings samband på jorden
Mer om montessoripedagogik
 

F - åk 3

Den unika skolgården med stora möjligheter att följa naturens olika skiftningar är ett naturligt inslag i undervisningen. Vi strävar mot en ekologisk medvetenhet och en god natursyn hos både barn och vuxna. Vår strävan är också att ge eleverna tydliga normer och tid till diskussion om etik.