Kontaktpersoner

Rektor och administration

Jessica Gärdebring Rektor 070-88 46 118
Ann-Lis Karlström Skolexpedition 070-88 33 499

Styrelsen

Styrelsen
Iréne Seth: Ordförande
Niklas Häggkvist: Ekonomiansvarig
Daniel Rencrantz: Fastighetsansvarig
Jessica Gärdebring: Rektor
Tahaa Ali: Informationsansvarig
Sophie Tärnström: Kvalitetsansvarig
Julia Nordqvist: Informationsansvarig

Lilla, Mellan & Stora Urfjäll

Lilla Urfjäll 073-98 18 380
Anne Liljeblad
Nadiah Leonardsson
Mellan Urfjäll 073-96 51 500
Therése Hellmark Arbetslagsledare¨¨
Lotta Lassus
Stora Urfjäll 073-96 51 500
Ronja Bergman
Ellinor Ekström

Skola

Ann-Lis Karlström Arbetslagsledare
Maha Rasul Salim
 Förskoleklass
Emma Alvenmod Åk 1
Miili Tornberg Åk 2
Lina Cronstedt  Åk 3
Marie Hakorinne Specialpedagog


Fritidshemmet

Fritidshem: 070-4833422 
Fariba Samimi
 (Arbetslagsledare)
Gunilla Hast
Liam Ouahchi
Maria Bredin

Skolhälsan

08-92 85 84
Tingsvägen 19
191 61  SOLLENTUNA
info@skolhalsan.se
Skolsköterska Emma Nodby
Inga Erlander- Skolläkare 
Skolpsykolog nås via Sollentunahälsan.
Tor Arne Utner - Kurator 

Kök/Städ

Narengi Akbari

Sjuk- och frånvaroanmälan

Sjukanmäl ditt barn via Vklass