Vår förskola

Verksamhet

Förskolans verksamhet startades 1982. På skolan finns tre förskolegrupper. "Lilla Urfjäll" är en småbarnsavdelning med barn 1-2 år. "Urfjäll Mellan" är vår mellanvdelning med 3-4 år och på "Stora Urfjäll" går barn i åldrarna 4-5 år. Pedagogernas arbete utgår från montessoripedagogiken och flera är utbildade montessoripedagoger. Vi tillämpar kommunens maxtaxa. Lunch levereras av Kungsängens Golfklubb.

En dag på Urfjäll

Montessoriförskolan låter alltid barnet själv välja sysselsättning. Vi vet att man lär så mycket bättre när man är nyfiken och verkligen har lust. Det är pedagogens uppgift att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktiviteter. Varje barn som får denna chans, har oanade resurser att både vilja och kunna.

Pedagogik

Varje förmiddag "arbetar" barnen med olika övningar t.ex. att måla, räkna, sy, enkla skrivövningar, tvätta, diska mm. Det är inte ett arbete med den vuxnes känsla av krav och förväntningar, utan ett arbete med barnets glädje, att lära och prova på.

Hela eftermiddagen vistas barnen utomhus. Vår fantastiska gård ger barnen rika möjligheter till frisk luft, rörelse och social gemenskap.